من علمدارم علمدار …

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است یکشنبه, 10 نوامبر, 2013 در ساعت 04:11

image20176

من علمدارم علمدار
من علمدارم علمدار

من علمدارم علمدار
بر حسينم يار و غم خوار

تا رسيدم به فرات و بنشستم لب آب
يادم آمد ز كبودي لب طفل رباب

نبود صبر و قرارم
گره افتاده به كارم

نه سري مانده نه دستي
كمرم را تو شكستي